Partners

Thessaloniki

MILTOS SA

Athens

VASILAKI ELENI

Greece

AVGENOS ATHANASIOS

LAVRANOS X. & SIA O.E

Stamatopoulos, Elias, & Co. O.E

PETROPOYLOI BROSS C.O.

Inahos N. Papakonstantinou Bros S.A.

Mamouzis Bros O.E.

Wordlwide

MELISSA - Mediterranean Bakery Cafe & Patisserie [CLONE]