ΧΑΛΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ (άνοιγμα-κοπή-τοποθέτηση)

άνοιγμα-κοπή-τοποθέτηση